Jesper Palm
TRESPASSING

22/01 - 20/02

Der er næsten ingen grænser for, hvad vi kan se i den verden, som er tilgængelig for vores sanser, og som vi med et flot ord kalder for virkeligheden. Men samtidig må vi anerkende, at naturlovene alligevel sætter grænser for, hvad der kan ske samtidig og på det samme sted. Dvs. noget er stadig umuligt, og skal det gøres muligt, må vi forestille os det. Med andre ord: fantasien har stadig sit domæne. For der er stadig ting, der kun kan finde sted, hvis man skildrer dem i ord eller konkretiserer dem som billeder.

I sine seneste malerier har Jesper Palm stillet sig den opgave at skabe forestillinger, som kun er til stede i en særlig form for uvirkelighed, som han selv bygger op af fragmenter fra den verden, vi kender. Fragmenterne – og detaljerne - er realistiske nok, hvis man ser dem hver for sig. Det er i kombinationen af disse udvalgte dele, at det uvirkelige træder i karakter.

Et sådant billede kan være et naturligt hjemsted for kontraster, modsætninger og oplevelser, som man slet ikke møder i den natur, der ligger uden for maleriet. Kun en kunstners fantasi kan skabe betingelserne for disse møder, og Jesper Palm har givet sin fantasi vide tøjler. Med ham som kaptajn kan vi sejle langt ind i hvilket som helst landskab og lægge for anker ved netop den skyskraber, der passer os bedst. Og intet af det, som vi lægger mærke til i dette fantasiland, vil være usandsynligt eller forkert, så længe vi holder os inden for den ramme, som kunstneren har bredt ud for os.

Peter Michael Hornung
Kunstredaktør på PolitikenNext

TrespassingDet genkendelige er indgangen til mine malerier, men ikke i en realistisk forstand. Malerierne har sit udspring i en slags metaforiske gåder uden givne løsninger. De er fastholdt i iscenesatte tableauer. I billederne eksponeres eksistentielle spørgsmål, At få udsyn og indblik er centralt. Det er en form for erkendelsesrejse med krydsende spor i tid og rum.

Personerne befinder sig i opbrudssituationer eller i vegeterende selvforglemmende tilstande. Vi ved ikke, hvor de skal hen, eller hvor de kommer fra, blot at de er undervejs i ukendt land.

Egne fotografiske optagelser sammensat med billedmateriale fra bøger, blade og film, udgør oplæggene til mine malerier, hvor jeg med afsæt i en udførlig skitse- og drejebog varierer og sammensætter billedmaterialet i en elektronisk bearbejdning, til et nyt imaginært billedeunivers.

Det, der giver billederne deres egen sfære er, at de ikke i konventionel forstand kan opfattes som logisk opbygget i tid og rum. Samtidig er de ikke et totalt kaos, men derimod billeder, som ved nærmere eftersyn fortæller om et eget univers, der udfolder sig i drømmeagtige spor.

Der kan derfor samtidigt forekomme både nat og dag, ligesom flere årstider kan optræde i samme billede. Lyset kan falde ulogisk fra flere retninger, og en mellemgrund kan perspektivisk være ude af proportion med baggrunden.

Jeg ønsker bevidst at skabe et imaginært rum, hvor vante forestillinger af tid og rum langsomt undermineres hos beskueren. Et lille skub ind i en forunderlig verden. På samme måde som Niels Klim falder ind i en anden verden.

I billederne er skrøbeligheden eller skyggesiderne af tilværelsens foranderlighed anelsesfuldt eksponeret. I det ubestandige ligger såvel uudforskede muligheder, som iboende potentielle farer. Det er i dette grænseland, min billedverden tager sit afsæt.

Jesper PalmNext

ARTISTS

CALENDAR

PAST EXHIBITIONS
Group Show
"Mostly abstract II"
November 13 - January 04, 2016Kristian Touborg
"A deep hum"
October 10 - November 11, 2015Sobekcis
"Fundamental"
August 14 - October 3, 2015Henrik Bülow
"Above"
June 5 - July 11, 2015Group Showp
"Berlin Aleksanderfilet"
May 8 - June 3, 2015Kasper Eistrup
"Book of love"
March 27 - May 5, 2015Group Show
"Shit I'm an artists artist"
February 27 - March 25, 2015Jaybo Monk
"There is no was"
February 06 - February 25, 2015Group Show
"Mostly abstract"
December 19 - February 04, 2015Helle Mardahl
"Home"
November 14 - December 17, 2014Rasmus Bjørn
"Between nature and darkness"
October 10 - November 11, 2014Group Show
"The unpretentious show"
September 10 - October 7, 2014Group Show
"Gennem byen sidste gang""
June 6 - August 3, 2014Ricky Allman
"The selfmade city: Denmark year 2573 "
April 25 - June 5, 2014Winnie Truong
"Rites of Passage "
April 4 - April 24, 2014

ABOUT

Galleri Benoni is a gallery with an ambitious yet relaxed atmosphere.

We aim to present contemporary artists working within a wide range of mediums.

We seek out art that excels in 4 parameters: Artistic skill, process, theme based approach and C.V. We will exhibit both Danish and international artists. We love many art genres, and will not confine the gallery space to one art form.

Instead we will welcome everything from underground Street Art, to a more pleasing aesthetic, and even show varying types of minimalism. We aim to uphold meaning, and a constant red thread, despite our diverse choice of Shows/exhibitions.

We will highlight work that equally emphazize skill & process. The works you can expect to see in our gallery aims to amuse, and engange viewers on a sentient emotional and inspirational level.

We want to include, rather than exclude. We welcome you to visit Galleri Benoni.

Dansk Galleri Sammenslutning

ART GUIDE KOPENHAGEN


CONTRIBUTIONS
If you are an artist you are welcome to send us information about your work.
Although we cannot promise to answer every inquiry due to an overwhelming interest.

NEWSLETTER

CONTACT